Σωστή Συντήρηση και Λειτουργία

Η διάρκεια ζωής των κουφωμάτων αλουμινίου σας είναι μεγαλύτερη όταν ακολουθούνται κάποιοι βασικοί και πολύ απλοί κανόνες λειτουργίας & συντήρησης. Επιπλέον, τηρώντας τους κανόνες αυτούς εξασφαλίζετε και τη διατήρηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών των κουφωμάτων και των αποτελεσμάτων επίδοσης που σας δόθηκαν με την αγορά τους (CE). Η βασικότερη αρχή της σωστής συντήρησης των κουφωμάτων σας είναι ο σωστός & τακτικός καθαρισμός τους.

Γενικοί κανόνες σωστής λειτουργίας & συντήρησης συστημάτων αλουμινίου

  • Το κούφωμα είτε είναι ανοιγόμενο είτε είναι συρόμενο & ανασυρόμενο, πρέπει να ανοίγει και να κλείνει όπως σας έχει υποδείξει το συνεργείο τοποθέτησης, με τη λαβή να είναι πάντα στη σωστή θέση. Στα ανοιγόμενα κουφώματα στα οποία υπάρχει μηχανισμός ανάκλησης, πρέπει να ανοίγει και να κλείνει το κούφωμα, ακριβώς με τον τρόπο που θα σας υποδείξει ο τεχνικός, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μπλοκαριστεί ο μηχανισμός και να μην κλείνει-κλειδώνει η πόρτα ή το παράθυρό σας.
  • Τα κουφώματα από αλουμίνιο είναι σχεδιασμένα να δέχονται και να αποβάλουν τα νερά της βροχής, διαμέσου των νεροχυτών απορροής υδάτων, που βρίσκονται στην εξωτερική μεριά των κουφωμάτων σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να αποβάλουν ποσότητες νερού που πέφτουν πάνω τους με μεγάλη πίεση κατά το πλύσιμο. Συνιστάται να αποφεύγετε αυτή η μέθοδος καθαρισμού.
    Επιπλέον, για να σιγουρευτείτε για την αποτελεσματικότητα των νεροχυτών απορροής υδάτων και άρα την υδατοστεγάνωση του εσωτερικού του σπιτιού σας, πρέπει να κάνετε συχνά έλεγχο για πιθανό μπλοκάρισμά τους από βρωμιά ή οτιδήποτε άλλο (φύλλα κ.ά.).
  • Πολύ συχνά πρέπει να αφαιρείτε από τα συρόμενα κουφώματα αλουμινίου σας και τους οδηγούς που έχουν, οποιαδήποτε βρωμιά, χώμα, σκόνη ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρακωλύει την κύλιση του κουφώματος στον οδηγό του και έτσι καταστρέφει μακρόχρονα τα ράουλα – βουρτσάκια κύλισης.
  • Σε παράκτιες ή βιομηχανικές περιοχές συνιστάται δύο ή και περισσότερες φορές τον χρόνο να επιθεωρείτε και να καθαρίζετε τα εξωτερικά μέρη του κουφώματος (κλειδαριές – μεντεσέδες – λαβές), έτσι ώστε να απομακρύνετε τα υπολείμματα υλικών που προκαλούν οξείδωση και μπορεί να βλάψουν τη μακρόχρονη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων σας. Προτείνεται καθαρισμός με απαλό σαπούνι καθαρισμού και απαλό πανί, αποκλείονται όξινα ή σκληρά καθαριστικά.
  • Τα ρολά αλουμινίου τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρικό μηχανισμό πρέπει να χειρίζονται όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί. Σε περίπτωση που μπλοκάρει ο ηλεκτρικός μηχανισμός καλέστε το service της εταιρείας και μην επεμβαίνετε μόνοι σας, γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρότερης βλάβης και ατυχήματος.