Ποιότητα alkon

Η alkon-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ είναι από τις πρώτες εταιρείες του χώρου που εφαρμόζει σύστημα ελέγχου παραγωγής – τοποθέτησης – υποστήριξης μετά την πώληση από το 2003, για τις πόρτες παράθυρα αλουμινίου που κατασκευάζει. Και αυτό, γιατί από την αρχή των δραστηριοτήτων μας πιστεύουμε στην ολική ποιότητα σε όλες τις φάσεις της συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Από την αρχική επαφή, τη μελέτη και την οικονομοτεχνική προσφορά που ετοιμάζουμε, την άρτια κατασκευή και την εγγυημένη εγκατάσταση, μέχρι την υποστήριξη μετά την πώληση του έργου σας, η φιλοσοφία μας παραμένει μία: Η ικανοποίηση του πελάτη!

Πιστοποιητικά Ποιότητας alkon

  • Εφαρμόζουμε από το 2003 συστήματα ελέγχου παραγωγής, εγκατάστασης & υποστήριξης μετά την πώληση, για τα κουφώματα από αλουμίνιο κατά ISO 9001, με πιστοποίηση από τον διεθνή οίκο ποιότητας TUV Rheinland. Επιπλέον, κάθε χρόνο πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης του συστήματος από την TUV Rheinland.
  • Είμαστε μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου-ΣΕΚΑ, πιστοποιημένοι από το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουμινίου-ΙΝΚΑΛ, με σύστημα ελέγχου ποιότητας παραγωγής και τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου SEKA Q-System.
  • Τα συστήματα αλουμινίου, οι υαλοπίνακες και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε, πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατασκευής και είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα από διεθνή κοινοποιημένα εργαστήρια όπως το Rosenheim & Giordano.
  • Δεσμευόμαστε για την ποιότητα της ηλεκτροστατικής βαφής των κουφωμάτων που κατασκευάζουμε, καθώς χρησιμοποιούμε πιστοποιημένες πούδρες αρχιτεκτονικού προφίλ από τις καλύτερες εταιρείες του χώρου. Επιπλέον, η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής εκτελείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα του QUALICOATκαι τη μοναδική τεχνική της παραθαλάσσιας προστασίας(seasideprotection).
  • Η εγγύηση των υλικών και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με την εγγύηση της ποιότητας της κατασκευής alkon, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ισόβια εγγύηση ποιότητας υλικών και μακρόχρονη εγγύηση καλής λειτουργίας και εφαρμογής όλων των έργων που παραδίδουμε.

Σήμανση CE 

Όλα τα προϊόντα της alkon-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, φέρουν τη σήμανση CE και καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 305/2011 και του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που ισχύει στην Ελλάδα.

Τα έγγραφα CE δηλώνουν επίσημα ότι ο κατασκευαστής του προϊόντος εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής και έχει εφαρμόσει τις τεχνικές προδιαγραφές του παραγωγού του συστήματος, που έχει χρησιμοποιήσει για να κατασκευάσει το τελικό προϊόν – κούφωμα.

Επιπλέον, υποχρεώνουν τον κατασκευαστή του προϊόντος να παρουσιάσει και να δεσμευτεί για τα αποτελέσματα των χαρακτηριστικών των κουφωμάτων αλουμινίου, βάσει του αντίστοιχου προτύπου του προϊόντος EN 14351-1:2006+Α1:2010, όπως θερμική διαπερατότητα κουφώματος – αντοχή σε ανεμοπίεση – υδατοστεγανότητα – αεροδιαπερατότητα.