Ηχομόνωση & ευ ζην

Η ηχομόνωση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό σήμερα την ποιότητα της ζωής μας. Αφενός προστατεύει την ιδιωτική μας ζωή, αφετέρου διασφαλίζει την ήσυχη διαβίωση και εργασία μας. Τα συστήματα αλουμινίου σε συνδυασμό με τους κατάλληλους ηχομονωτικούς υαλοπίνακες, σας εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την ηχομόνωση που χρειάζεται ο δικός σας χώρος.

Περί ηχομείωσης

Η ακουστική ενός κτιρίου καθορίζεται από την παροχή αποδεκτών συνθηκών διαμονής, διαβίωσης και εργασίας των ατόμων, που ζουν και δραστηριοποιούνται στους χώρους του κτιρίου αυτού.

Ένα σύνολο ηχητικών παραμέτρων, που καθορίζονται με τη χρήση ειδικών υπολογιστικών μεθόδων αλλά και μετρήσεων, κάνουν δυνατή τη διάκριση επιπέδων ακουστικής άνεσης. Στην πράξη, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις πόρτες παράθυρα, έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουμε την ηχομείωση, που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια πόρτα ή παράθυρο, σε σχέση με το επίπεδο των συνηθισμένων θορύβων, τους οποίους δέχεται ο χώρος, που προστατεύεται από αυτά.

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδιορίζονται τα επίπεδα Μεγίστης Ανεκτής Στάθμης Θορύβου σε κτίρια, ως ακολούθως:

pinakas1

Περισσότερα/Λιγότερα

Κάποιες χαρακτηριστικές στάθμες θορύβου είναι οι εξής:

  • Μόλις υποφερτός θόρυβος: 110 - 120 dΒ (κινητήρας αεροπλάνου κατά την απογείωση)
  • Πολύ ενοχλητικός θόρυβος: 100 dB (γεωτρύπανο με πεπιεσμένο αέρα)
  • Θορυβώδες περιβάλλον: 70 - 90 dB  (μουσική δωματίου - συμφωνική ορχήστρα)
  • Συνηθισμένη ομιλία ή μουσική: 60 dB (μέσο εργοστάσιο - θορυβώδες γραφείο & εστιατόριο)
  • Συνηθισμένος θόρυβος περιβάλλοντος: 50 dB (θορυβώδες διαμέρισμα)
  • Ησυχία: 40 dB (συνηθισμένο γραφείο - σιγανή μουσική ραδιοφώνου)
  • Πολύ μεγάλη ησυχία: 20-30 dB (ήσυχη κατοικία - ήσυχος κήπος)

Ηχομόνωση υαλοπινάκων

Στα κουφώματα αλουμινίου χρησιμοποιούνται γυαλιά διπλά, τριπλάστρωματοποιημένα (triplex) και αλεξίσφαιρα. Παρακάτω δίνεται ένας πινάκας με την ηχομόνωση που παρουσιάζουν. Οι τιμές του πινάκα αναφέρονται σε μετρήσεις με συχνότητα 50 Hz.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μια διάφορα της τάξεως των 2 dB (από τα 34 dB στα 36 dB) για τη συνήθη περιοχή ηχορύπανσης, μας εξασφαλίζει πρακτικά διπλάσια ηχομόνωση.

pinakas2

end faq