Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Βασική και διαρκής επιδίωξη της εταιρίας είναι η προαγωγή της Υγείας & της Ασφάλειας των εργαζομένων της αλλά και όλων όσοι συνεργάζονται μαζί της όπως πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι και επισκέπτες.

Έχοντας ως βασικό γνώμονα το στόχο: «Κανένα ατύχημα και καμία επαγγελματική ασθένεια»

  • Δεσμευόμαστε για την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των εσωτερικών οδηγιών και διαδικασιών σε θέματα που αφορούν στην Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.
  • Αναζητούμε και αξιολογούμε τους πιθανούς κινδύνους για την Υγεία και την Ασφάλεια σε όλο το φάσμα των διεργασιών μας. Λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για την άμεση εξάλειψή τους.
  • Όλα τα συμβάντα (ατυχήματα, παρ’ ολίγον ατυχήματα) δηλώνονται και αναλύονται σε βάθος, ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες για τη μη επανάληψη αυτών.
  • Επικοινωνούμε ανοιχτά και με διαφάνεια τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια προς όλους τους εμπλεκόμενους.
  • Αναγνωρίζουμε την κορυφαία σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας και εργαζόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και των συνεργατών της, στον τομέα αυτό.
  • Υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας -ανεξάρτητα από τη θέση καθενός στην ιεραρχία- καθώς και των συνεργατών, στην προσπάθεια για αναβάθμιση των επιδόσεών μας, σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας.
  • Λαμβάνουμε διαρκή μέριμνα, ώστε η προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας να ενσωματώνεται ως κυρίαρχο κριτήριο σε όλες τις διεργασίες διοίκησης και στον εταιρικό πολιτισμό της επιχείρησης.
  • Επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή στην παραβίαση των συμπεφωνημένων κανόνων Υγείας & Ασφάλειας σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας.
  • Η διοίκηση δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας καθώς επίσης και του Συστήματος Διαχείρισης αυτών.

Η δέσμευση κάθε εργαζομένου και συνεργάτη για τη διατήρηση της Υγείας και Ασφάλειας «παντού και πάντα» αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας.

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Η ανωτέρω Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό και κοινοποιείται στο σύνολο του προσωπικού και τους συνεργάτες της Εταιρείας, από τους οποίους η Εταιρία απαιτεί την πιστή εφαρμογή της.

Η παρούσα Πολιτική καθορίζεται από την διοίκηση της Εταιρείας και σε τακτά χρονικά διαστήματα η Πολιτική επανεξετάζεται για την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά της, έχοντας ως δέσμευση τη συνεχή βελτίωση της Εταιρίας στον τομέα Υγείας & Ασφάλειας.

Εκ της Διοικήσεως
Χριστίνα Κωνσταντοπούλου
Υπεύθυνη Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων