2013

2013: Η εταιρεία αρχίζει να δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας κάποια έργα και συνεχίζει μέχρι σήμερα έντονα τη προσπάθεια για εξαγωγές.