2012

2012: Η εταιρεία αλλάζει branding και ανανεώνει την εταιρική της ταυτότητα με νέο λογότυπο «απόφαση ποιότητας».