2012

2012: Νέο branding για την εταιρεία alkon η οποία αποκτά νέα πλήρη εταιρική ταυτότητα, νέο λογότυπο με κυρίαρχο μήνυμα «απόφαση ζωής».