2008

2008: Τον Μάρτιο ξεκινάει η ανέγερση του εργοστασίου συνολικής επιφάνειας 3.000m².