2003

2003: Η ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε ΕΠΕ, επεκτείνει τις κτιριακές της εγκαταστάσεις σε 1.400m² και ανακαινίζει το showroom. Για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης παραγωγής, προβαίνει σε αγορά νέων μηχανημάτων.