Ιδιωτικές Κατοικίες

H alkon κατασκεύασε και τοποθέτησε:

  • ανοιγόμενα και επάλληλα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σε υπερανθεκτικό χρώμα κλάσης 2, υψηλής ασφάλειας και θερμομόνωσης
  • θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σε απόχρωση ξύλου

Η alkon κατασκεύασε & τοποθέτησε:

  • κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα ανασυρόμενα & ανοιγόμενα σε χρώμα υπερανθεκτικό Sahara Neokem με ρολά βαρέως τύπου με φυλλαράκια διάτρητα & σήτες οριζόντιες με ερπύστρια & ίσιο πανί.
  • Μεταλλικές κατασκευές σιδήρου όπως αυλόπορτες, αυλόγυροι & πέργκολα.

Η alkon κατασκεύασε & τοποθέτησε:

  • κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα με ρολά αλουμινίου βαρέως τύπου με διάτρητα φυλλαράκια σε χρώμα Ral Matt
  • σήτες με ίσιο πανί & ερπύστρια.

Η alkon κατασκεύασε & τοποθέτησε:

  • Ενεργειακά συρόμενα & ανοιγόμενα κουφώματα αλουμινίου σε ειδικό υπερανθεκτικό χρώμα Sahara
  • Ηλεκτρικά ρολά αλουμινίου βαρέως τύπου
Τέλος