Ενεργειακή Αναβάθμιση

Σήμερα, η ανάγκη για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας, καθώς και για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης π.χ. πορτών παραθύρων, κατά την τελική χρήση, είναι πλέον επιτακτική. Η σωστή διαχείριση των ενεργειακών αναγκών παίζει σπουδαίο ρόλο στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του πλανήτη.

Είναι σε όλους γνωστό ότι η καύση των ορυκτών καυσίμων συμβάλλει κατά κύριο λόγο στη μόλυνση του περιβάλλοντος και την έξαρση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει ως αποτέλεσμα την κλιματική αλλαγή με πολλές συνέπειες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Από την άλλη, οι συγκεκριμένοι φυσικοί πόροι είναι μη ανανεώσιμοι, με αποτέλεσμα να υφίσταται πρόβλημα εξάντλησης των αποθεμάτων τους.

Ο ρόλος των κουφωμάτων στην εξοικονόμηση ενέργειας
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, συμβάλλει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση ενέργειας του πλανήτη. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ), κάθε νέο κτίριο και κάθε υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά, πρέπει υποχρεωτικά να πληροί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές του Κανονισμού και η τεκμηριωμένη, μέσω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου, να είναι ανάμεσα σε κάποια επιτρεπτά όρια.

Αναλύοντας τις ευθύνες των δομικών στοιχείων σχετικά με τις θερμικές απώλειες σε ένα κτίριο, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:
•    Το 20% της θερμικής απώλειας οφείλεται στη σκεπή
•    Το 25% της θερμικής απώλειας οφείλεται στους τοίχους
•    Το 20%της θερμικής απώλειας οφείλεται στο δάπεδο
•    Το 35% της θερμικής απώλειας οφείλεται στα κουφώματα

Άρα, η μεγάλη πηγή διαρροής ενέργειας προς το περιβάλλον είναι τα κουφώματα και τα τζάμια. Παρουσιάζοντάς τα σε αριθμούς έχουμε:

Οι απώλειες θερμότητας μέσω του πλαισίου (προφίλ αλουμινίου), το οποίο αντιπροσωπεύει το 31% της συνολικής επιφάνειας ενός κουφώματος, ανέρχονται στα 74,87 Watt στην περίπτωση του απλού - κρύου συστήματος, έναντι 44,92 Watt στην περίπτωση του θερμομονωτικού. Δηλαδή, με τα κοινά συστήματα αλουμινίου που κατασκευάζονταν τις προηγούμενες δεκαετίες, οι απώλειες θερμότητας είναι αυξημένες κατά 67% περίπου σε σχέση με τις απώλειες των θερμομονωτικών κουφωμάτων.

Περισσότερα/Λιγότερα

Θερμομονωτικά κουφώματα από αλουμίνιο
Η αντικατάσταση ενός μη θερμοδιακοπτόμενου με ένα θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα, έχει θεαματικές επιπτώσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα ουσιαστικά απομονώνει το εσωτερικό από το εξωτερικό περιβάλλον, μην επιτρέποντας τη μεταφορά θερμότητας. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζεται η χρήση διατάξεων και συσκευών θέρμανσης και ψύξης.

Πώς γίνεται ένα κούφωμα αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενο και τι μας προσφέρει ενεργειακά;

Θερμοδιακοπή στο προφίλ αλουμινίου ορίζεται  η παρεμβολή μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού μέρους του προφίλ, ενός υλικού το οποίο ονομάζεται πολυαμίδιο και είναι κακός αγωγός της θερμότητας. Το υλικό αυτό χάρη στη σύστασή του χαρακτηρίζεται από θερμικές και χημικές ανθεκτικές ιδιότητες. Αποτέλεσμα της παρεμβολής του πολυαμιδίου είναι η διακοπή της θερμογέφυρας, που δημιουργείται στα 2 μέρη του μετάλλου και επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα.
Επομένως, επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός περιορισμός των απωλειών θερμότητας από το αλουμίνιο.

Η χρήση θερμομονωτικού ή απλού συστήματος αλουμινίου έχει σχέση με 2 βασικές παραμέτρους ενός κουφώματος.

  • τη θερμομόνωση του κουφώματος
  • την πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου της υγροποίησης των υδρατμών του εσωτερικού χώρου πάνω στις επιφάνειες του κουφώματος και ειδικότερα πάνω στο πλαίσιο

Η χρήση θερμομονωτικού συστήματος από αλουμίνιο βελτιώνει την απόδοση του κουφώματος και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις.

Η απώλεια θερμότητας εκφράζεται με τον δείκτη θερμοπερατότητας  Uvalue(W/ W/Km2). Η χρήση θερμομονωτικού συστήματος από αλουμίνιο βελτιώνει τον τελικό δείκτη θερμοπερατότητας του κουφώματος Uw πάνω από 20%, σε σχέση με τον δείκτη θερμοπερατότητας των ψυχρών συστημάτων.
Ο τελικός δείκτης θερμοπερατότητας του θερμομονωτικού κουφώματος αλουμινίου Uw, σε συνδυασμό με ενεργειακά τζάμια, μας δίνει τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας από τα κουφώματα έως και 40%. 

Τα αποτελέσματα είναι περισσότερο θεαματικά αν χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι ενεργειακοί υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής.
Οι υαλοπίνακες, οι οποίοι καταλαμβάνουν το 54% περίπου της συνολικής επιφάνειας του κουφώματος, συμβάλλουν καθοριστικά στη συνολική απόδοση του κουφώματος.

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες & εξοικονόμηση ενέργειας
Στα ενεργειακά κουφώματα χρησιμοποιούνται ενεργειακοί υαλοπίνακες, αλλιώς υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής - Low Emissivity, γυαλιά που επιτρέπουν στο φως να περάσει μέσα από αυτά, παρέχοντας ταυτόχρονα θερμική μόνωση.

Με μια ειδική επίστρωση μικροσκοπικών μεταλλικών οξειδίων, στην εσωτερική πλευρά ενός εκ των δύο γυαλιών (στους διπλούς υαλοπίνακες), επιτυγχάνεται υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ακτινοβολίας και επιβραδύνεται σημαντικά η μεταφορά θερμότητας από τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο στο εσωτερικό του σπιτιού και αντίστροφα.
Οι επιστρώσεις αυτές συνήθως είναι τελείως διάφανες ή δύνανται να φέρουν διάφορους τόνους χρωμάτων, με αποτέλεσμα ο υαλοπίνακας στην τελική του μορφή να έχει την απόχρωση που επιθυμούμε (φιμέ, μπρονζέ κ.ά.).

Οι σύγχρονοι ενεργειακοί υαλοπίνακες 4 εποχών μαλακής επίστρωσης φιλτράρουν και την ηλιακή ακτινοβολία, εμποδίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό, έως και 70%, την περατότητα της υπεριώδους και της υπέρυθρης ακτινοβολίας που φθείρει χαλιά, κουρτίνες, έπιπλα κ.ά.
Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες στις πόρτες παράθυρα αλουμινίου, μας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουμε το ηλιακό φως προς όφελος μας και να δημιουργούμε ένα άνετο περιβάλλον στον χώρο μας με το λιγότερο δυνατό οικονομικό και ενεργειακό κόστος.

Ενεργειακοί Συντελεστές
1. Uvalue ή Ug (W/Km2): συντελεστής θερμοπερατότητας, εκφράζει το ρυθμό απώλειας της θερμότητας ανά τετραγωνικό μέτρο υαλοπίνακα, μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειάς του, και καθορίζεται από την ικανότητα μιας επιφάνειας να απορροφά ή να αντανακλά θερμότητα.
Όσο χαμηλότερη είναι η δυνατότητα εκπομπής (Emmisivity) τόσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας Κ και άρα τόσο αποδοτικότερος ενεργειακά είναι ο υαλοπίνακας.

2. Solar Factor - g: ηλιακός συντελεστής, εκφράζει το ποσοστό της συνολικής ηλιακής ενέργειας-θερμότητας, που περνάει μέσα από το γυαλί στο εσωτερικό του χώρου και οι τιμές του κυμαίνονται από 0-1.
Επειδή στην Ελλάδα έχουμε θερμά καλοκαίρια, είναι πολύ σημαντικό να ελαχιστοποιείται η τιμή του (0), αλλιώς το γυαλί λειτουργεί σαν δίοδος της θερμότητας, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται το εσωτερικό και να επιβαρύνονται τα κλιματιστικά.

3. Light Transmission - LT: οπτική διαπερατότητα, εκφράζει το ποσοστό της φωτεινής ακτινοβολίας που περνά μέσα από το γυαλί.
Όσο μεγαλώνει ο δείκτης τόσο περισσότερο φως περνάει στο εσωτερικό του χώρου. Ένας χαμηλός συντελεστής φωτοπερατότητας επιβαρύνει την κατανάλωση στο σύστημα τεχνητού φωτισμού. Οι ιδανικές τιμές του δείκτη αυτού είναι από 60% - 80%.

Άρα, για βέλτιστο ενεργειακό αποτέλεσμα, πρέπει να επιλέγουμε τζάμια για τα κουφώματα αλουμινίου με:

  • Χαμηλό Ug
  • Χαμηλό g
  • Υψηλό LT

τα οποία το καλοκαίρι:

α) αντανακλούν το υπέρυθρο φως του ήλιου
β) δρουν σαν ασπίδα στην έμμεση θερμότητα από τον περιβάλλοντα χώρο - ευκολότερη ψύξη
γ) μειώνουν το κόστος ψύξης (έως και 35%)
δ) μειώνουν το κόστος του τεχνητού φωτισμού

και το χειμώνα:

α) δρουν σαν ασπίδα στη θερμότητα που προσπαθεί να διαφύγει από το εσωτερικό - αποδοτικότερη  θερμομόνωση
β) μειώνουν το κόστος θέρμανσης (έως και 35%)

Τοποθετώντας ενεργειακούς υαλοπίνακες Low - E (Low-Emission) νέας γενιάς σε θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου μειώνονται σημαντικά οι απώλειες θερμότητας και φιλτράρεται η ηλιακή ακτινοβολία, εμποδίζοντας την περατότητα της υπεριώδους και της υπέρυθρης ακτινοβολίας έως και 70%.

end faq